Dalarnas Körfestival 1-4 september 2022

Falu Kammarkör, Musik i Dalarna och Svenska Kyrkan i Falun arrangerar Dalarnas Körfestival 1–4 september 2022 i Falun. Festivalen vänder sig i första hand till ungdoms- och vuxenkörer i Dalarna, och totalt 254 körsångare från 14 körer och även ett 30-tal enskilda sångare deltar.

Information om festivalens innehåll hittar ni i vår folder Informationsmaterial (se nedan), alternativt kontakta festival@falukammarkor.com.

Repetition 25 augusti

Du som är anmäld till Festivalkonserten med Förklädd gud och En svensk spelmansmässa erbjuds ett extra rep-tillfälle den 25/8 Kl. 18-21 på Musik i Dalarna, Nybrogatan 12 i Falun!

Välkommen!

Program

Torsdag 1 september

18.00-21.00 Körrepetition i Kristine Kyrka inför söndagens Festivalkonsert

Fredag 2 september

09.00 Incheckning: Nybrokyrkan

10.00–11.45 Workshops pass 1 (Nybrokyrkan, Musik i Dalarna,
Kristinegården, Näringslivets Hus)


11.45–13.00 Lunch (ordnar var och en själv)


13.00–14.45 Workshop pass 2


18.00 Invigningskonsert i Falu Kristine kyrka
Falu Kammarkör, dirigent David Lundblad
Falu ungdomskör, dirigent Anna Kjellin
Falu Kristine kyrkokör, dirigent Henrik Alinder
M.fl.

Lördag 3 september
Körsångens Dag 2022 !

10.00-11.15 Repetition av En svensk spelmansmässa. Kör, solister och orkester i Kristine kyrka (eget fika)

11.30 – 12.30 Repetition av Förklädd Gud. Kör, solister och orkester i Kristine kyrka.

12.30 – 13.30 Paus för lunch på egen hand.

13.30 – 15.30 Genrep av En svensk spelmansmässa och Förklädd Gud. Kör, solister och orkester i Kristine kyrka.


16.00-18.00 Körmaraton i Nybrokyrkan. Fika finns att köpa.


19.00 Körfest i Kristinegården.

Söndag 4 september

10.00 Högmässa i Stora Kopparbergs kyrka (rep kl 08.30).

11.00 Högmässa i Kristine kyrka (rep kl 09.45).
13.00-14.00 Soundcheck i Kristine Kyrka: Festivalkören, DalaSinfoniettan och solister.

14.00 – 14-50 Kristinegården är tillgänglig för ombyte.


15.00 Festivalkonsert i Kristine kyrka
Lars-Erik Larssons Förklädd gud och Jan-Åke Hilleruds En svensk spelmansmässa framförs av festivaldeltagande körer tillsammans med Dalasinfoniettan under ledning av David Lundblad.

Workshops

Joakim Bergdahl: Rösten – vårt väsens spegel

Man kan säga att rösten är vårt väsens spegel och därigenom det mest avslöjande instrumentet av alla, det finns ingen defekt tangent eller otät ventil att skylla på när den inte fungerar. Det som förenar oss är att vi alla valt sång som musikaliskt uttryck. Vad menas med att sjunga på ”funktionen” och vad är övre respektive undre stöd? Olika genre, olika röst? Hur andas jag effektivare och kan jag få luften att räcka längre? Dessa frågeställningar samt en del andra tänker jag belysa. Jag berättar allmänt om mina erfarenheter som körsångare, pedagog och musikarbetare. Min förhoppning är att jag kan väcka tankar hos dig som gagnar ditt fortsatta sjungande!

Joakim Bergdal är bl a utbildad på Kgl. Musikhögskolan samt har bedrivit privata sångstudier. Sångpedagog, solist, körsångare, artistagent samt producent m.m. Sedan 1994 har Joakim sjungit i Gustaf Sjökvists Kammarkör samt vikarierat i ett antal andra Stockholmsbaserade körer och är sedan många år aktiv i styrelsen för Stockholms stifts Kyrkosångsförbund.

Camilla Last: Sceniskt uttryck och agerande

Under workshopen med Camilla får vi tillsammans sjunga musik från musikaler och upptäcka den bredd som krävs för att behärska musikalens värld. Vi släpper noterna och får använda hela kroppen som uttrycksmedel.

Camilla Last är utbildad musikalartist vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Hon är aktiv sångerska, jobbar till vardags som sånglärare på Hedemora Kulturskola och leder sedan 2018 Borlänge Kammarkör. Hon har medverkat i ett flertal musikaluppsättningar, till exempel vid Göteborgsoperan och Norrlandsoperan.

Lotta Gullberg: Gospel – Good news in bad times!

Tillsammans med Lotta får vi repetera in några livgivande spirituals och gospel-låtar. Vi får släppa notläsandet, våga gå utanför de traditionella körramarna och låta oss fyllas av musikens glädjefulla budskap.

Lotta Gullberg, från Stockholm, är en körpedagog med mångårig erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar, tidigare på Adolf Fredriks Musikklasser och numera på musikskolan Lilla Akademien. Lotta är korist i Eric Ericsons Kammarkör, men också aktiv som gospelsångerska och inspiratör.

Tony Margeta: Att inspirera kören och koristen till nya höjder

Hur kan man höja kören och den enskilde sångaren till nya nivåer och inspirera till att vilja utvecklas ytterligare? Tony visar under sin workshop på hur han använder glädjeskapande och socialt betingad inspiration som verktyg i sitt dirigentskap. Han pratar även om hur viktig musikalisk kommunikation och tillitsnivån mellan kör och dirigent är för att skapa och utveckla sjungandet samt beröra och involvera publiken. Repertoar: musik av Nils Lindberg, Hugo Alfvén, Wilhelm Stenhammar m.fl.

Tony Margeta är till vardags körpedagog och musiklärare vid Adolf Fredriks Musikklasser där han också är dirigent för Adolf Fredriks Gosskör. Sedan 2018 är han även dirigent och konstnärlig ledare för Storkyrkans ungdomskör som vi får lyssna till på fredagskvällen. Tony var dirigent för Falu Kammarkör under åren 2004–2015.