Dalarnas Körfestival 1-4 september 2022

Repetitioner i maj


Vi erbjuder kostnadsfritt extra repetition två kvällar under maj i centrala Falun, den 25:e och den 31:a maj, tid 18.00-21.00, då Förklädd gud och En svensk spelmansmässa repeteras. Erbjudandet om extrarepetitionerna i maj gäller för anmälda festivaldeltagare. Information om repetitionslokal för dessa repkvällar i maj meddelas separat till de körer/deltagare som anmäler sig specifikt till dessa extra repetitioner.

Information om festivalens innehåll hittar ni i vår folder Informationsmaterial (se nedan), alternativt kontakta festival@falukammarkor.com.

Ladda ner informationsmaterial.

Inbjudan

Falu Kammarkör, Musik i Dalarna och Svenska Kyrkan i Falun vill härmed inbjuda er kör till Dalarnas Körfestival 1–4 september 2022 i Falun. Festivalen vänder sig i första hand till ungdoms- och vuxenkörer i Dalarna.

Program

Torsdag 1 september

18.00-21.00 Körrepetition inför söndagens Festivalkonsert

Fredag 2 september

10.00-11.45 Workshops pass 1
13.00-14.45 Workshops pass 2
Eftermiddag körsång på stan
18.00 Invigningskonsert i Kristine kyrka. Falu Kammarkör, Falu Ungdomskör, Falu Kristine Kyrkokör
20.00 Konsert Storkyrkans ungdomskör

Lördag 3 september

10.00-14.30 repetition med Dalasinfoniettan inför Festivalkonserten
16.00-18.00 Körmaraton
19.00 Körfest

Söndag 4 september

10.00 eller 11.00 Möjlighet att medverka med sång i gudstjänst i Falu pastorats kyrkor
13.30 Soundcheck Kristine Kyrka
15.00 Festivalkonsert i Kristine kyrka
Lars-Erik Larssons Förklädd gud och Jan-Åke Hilleruds En svensk spelmansmässa framförs av festivaldeltagande körer tillsammans med Dalasinfoniettan under ledning av David Lundblad.