Falu Kammarkör åker till Helsingfors

Falu Kammarkör följer med David Lundblad till hans disputation på Sibelius-Akademien.

Davids doktorsexamen ska försvaras och Falu Kammarkör ska illustrera delar av försvaret. Detta evenemang påbörjas med en publik konsert i Olaus Petri kyrka i Helsingfors med Lectio-delen av granskningstillfället och fortsätter sedan i Wegelius-salen. Titeln på doktorsexamen: Svensk körklang. Ett vokalt perspektiv från 1800-talet till nutid.

Nämnden som utvärderat de konstnärliga lärdomsproven: Kati Hämäläinen, Matti Hyökki, Markus Lehtinen, Seppo Murto, Robert Sund.

Granskare av det skriftliga arbetet: Karin Johansson, Ulla-Britta Broman-Kanane. Kustos för granskningsceremonin: Peter Peitsalo.

När Falu Kammarkör ändå har åkt så långt passar vi på att ha både ett framträdande på Svenska Ambassaden och en julkonsert i Tempelplatsens kyrka.

För denna resa till Finland har vi tacksamt mottagit ett bidrag från Kulturfonden för Sverige Finland

Se vår Kalender för konserttider.