Söka till kören

För att få komma med i Kammarkören måste man först provsjunga. Vid provet träffar du dirigenten och en stämrepresentant från vardera av våra fyra stämmor. Alla dessa lyssnar när du sjunger.

Vid provet får du:

  • berätta om dig själv
  • sjunga lite skalor uppåt och nedåt
  • sjunga en sång som du själv förberett (a cappella eller till pianokomp)
  • sjunga efter noter som du aldrig sett förut (notläsningsprov)
  • göra lite härmningsövningar m.m. (gehörsprov)

Det tar 10-20 minuter totalt. Det du ska göra hemma, före provet, är att bestämma en sång som du ska sjunga. Det kan vara vilken sång som helst, men välj en som du själv tycker om. Önskar du pianokomp tar du med dig noter till pianisten. Försök även komma något uppsjungen!

För- och efternamn
Endast siffror, t.ex. 0701234567
Välj den stämma du vanligen sjunger, gärna specifikt första eller andra.
Beskriv gärna även vilka erfarenheter du eventuellt har inom delstämma 1 eller 2 och vilken delstämma du känner dig mest bekväm med.