Come in and stay a while

Det är i början av april 2020 och vi är mitt i en samhällskris i form av ett virus. Falu Kammarkör, som så många andra, har tagit paus på lite obestämd tid. Planen var att vara mitt uppe i ett inspelningsprojekt och att jobba intensivt med det, men istället träffas vi lite utomhus och sjunger någon gång eller också gör vi som här, alla sjunger in sin del och vi skapar något gemensamt.

Give yourself a chance to breathe, and try your best to smile. So let this place be your lifestyle. Come in and stay a while.

Dirigent: David Lundblad
Inspelning: Alla, hemma, med det man har tillgängligt.
Mix och redigering: Mattias Henningson